Las mejores reses

TERNERA

CERDO

POLLO

CORDERO

EL DESPIECE
Cantiga do Peixeiro

Polo sabio rei Alfonso,

de moita sabedoría,

dise por toda a Acea,

que a tenda do Peixeiro

e a mellor carnizaría.

Conocencia no mercar,

coidadiño ó presentado,

soa de gran tablaxeiro

de palabra moi directa,

aledosa e ben coidada.

Sexan cabirtos ou años,

tenreira loira ou cuona,

produtos de moito porte,

a carne que ten Peixeiro

ten a ciencia do bo corte.

Se son untos ou fabas,

pementos,allos,cebolas;

laranxas,mazás ou croques

vizosías do Peixeiro

as mellores que se atopan.

Se de queixos ou coellos

de pitos e pitos cairos,

se de cocho o máis celmado

todo o que ten Peixeiro

son sabores celebrados.

Divulgouse polos mundos:

O Peixeiro, no momento,

ten o mellor mantemento.